Waarde Huis

Doorloop onderstaande onderwerpen om je te oriënteren op het kopen van je droomhuis. Er moet dus in kaart gebracht worden wat er allemaal te verdelen is, van woning en hypothecaire lening, inboedel en auto tot bankrekeningen, polissen, onderneming en schulden (enz.). Verder zal ook duidelijk moeten worden welke waarde alles heeft, zodat een gelijke verdeling tussen u beiden kan plaatsvinden.

Je kunt jezelf echter pas taxateur noemen als je voldoet aan de eisen die worden gesteld aan de certificeringregeling die een aantal organisaties op het gebied van de makelaardij naar aanleiding van de afschaffing van de beëdiging ontwikkelden, om de kwaliteit van de dienstverlening te waarborgen.

Dwars Makelaars is aangesloten bij het NWWI Het Nederlands Woning Waarde Instituut, het NWWI, valideert (keurt) taxatierapporten van woningen van aangesloten taxateurs en ziet erop toe dat elke taxatie uniform en volgens duidelijke richtlijnen is opgesteld.

Wij bevestigen de afspraak telefonisch, per e-mail en komen op de afgesproken datum langs en inspecteren de woning, nemen maten, beoordelen de woning en vragen een kopie van het eigendomsbewijs, bij appartementen de splitsingsakte en de gegevens van de VVE, milieu-informatie en eventuele verbouwingsinformatie.

De uitsluiting van aansprakelijkheid is van toepassing op alle schade, aansprakelijkheid of letsel die wordt veroorzaakt door een verstoorde werking, fouten, omissies, onderbrekingen, weglatingen, defecten of vertragingen in verwerking of verzending, computervirussen, storingen op communicatielijnen, diefstal, vernietiging of ongeoorloofde toegang, wijziging of gebruik van de website, ongeacht of deze voortvloeien uit contractbreuk, onrechtmatige daad, onachtzaamheid of enige andere oorzaak.

Als de mediation tot overeenstemming leidt, stelt advocaat-mediator een echtscheidingsconvenant op. Dit is een overeenkomst waarin de regelingen over alle gevolgen van de echtscheiding worden vastgelegd, zoals regelingen over de partneralimentatie, over de verdeling van de gemeenschap van goederen en/of de afwikkeling van de huwelijkse voorwaarden.

(De woning wordt dan nog niet verkocht, één van jullie blijft wonen en er worden duidelijke afspraken gemaakt over de kosten, het onderhoud en dergelijke.) Je kunt dan afspreken dat je over bijvoorbeeld twee jaar samen opnieuw gaat bekijken wat jullie willen doen met de woning.

Op vergelijkbare wijze zou het afbakenen van een groot complex studentenwoningen als één WOZ-object leiden tot een lager tarief voor de energiebelasting, dan wanneer de afzonderlijke kamers of bijvoorbeeld verdiepingen met gezamenlijke voorzieningen, als afzonderlijke WOZ-objecten worden afgebakend.

Tijdens de taxatie, inspectie van de woning of het bedrijfspand, let onze makelaar op aspecten als: de staat van het onderhoud, inhoud en oppervlakte van de woning of het bedrijfspand, de constructie en kwaliteit van de gebruikte materialen, de mate van isolatie, de rechten en plichten die op de grond rusten, de ligging en website de omgeving.

De waarde van de woning wordt door een groot aantal factoren bepaald, zoals de actuele marktsituatie, de bouwkundige constructie, de staat van onderhoud, het materiaalgebruik, de indeling, voorzieningen, vloer- en grondoppervlak, de ligging en directe omgeving, het bestemmingsplan en de eventuele aanwezigheid van bodemverontreiniging of asbest.

Als u er samen, al dan niet met behulp van uw mediator of met behulp van uw advocaten, niet uitkomt wie in de echtelijke woning mag blijven wonen, zal de Rechter op verzoek van één van beide partijen de ander bevelen, dat hij of zij het huis binnen een bepaalde tijd moet verlaten.

Maar gemeenten hebben ook de bevoegdheid inlichtingen te vragen aan bijvoorbeeld de eigenaar of gebruiker van een woning of bedrijfspand en die belanghebbende heeft dan de plicht de gevraagde informatie, als die van belang is voor de taxatie, te verstrekken.

Voor het aanvragen van een offerte voor een taxatierapport van uw woning (of appartement) in Lelystad of Almere kunt u gebruik maken van ons contactformulier onderaan deze pagina, wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op. Telefonisch een afspraak maken is natuurlijk ook mogelijk.

De marktwaarde van je nieuwbouwwoning is gelijk aan de koopsom van de woning, vermeerderd met bouwrente (alle rente die die je als koper van een nieuwbouwwoning tijdens de bouw moet betalen), renteverlies tijdens de bouw en meerwerk (extra, niet begrote werk dat tijdens de bouw wordt uitgevoerd).

Bovendien zal een bank veelal eisen dat het taxatierapport wordt gevalideerd door het NWWI of de TU Al deze eisen stellen banken om zoveel mogelijk zekerheid te hebben over de deskundigheid, objectiviteit en betrouwbaarheid van de door een taxateur verrichte schatting van de woningwaarde.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *